Přednáška Žijeme ve vodním blahobytu?

Oslavy Dne Země 2023

Zveme Vás na přednášku RNDr. Miroslava Šobra, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK Praha

O vodě v globálním měřítku, o jejím nerovnoměrném rozložení a hospodaření ve světě, ale i u nás v České republice a o varujícím příkladu Aralského jezera, kdysi čtvrtého největšího jezera světa, které zaniklo právě vlivem činnosti člověka.

ENVICENTRUM PROUD, sobota 22. 04. 2023 19 – 21 hodin

Jste vítáni k příjemnému večernímu posezení.