Ozvěny Dne Země v Horažďovicích

ohlédnutí za akcí O ptácích a lidech ve dnech 22. 4. - 24. 4. 2022

Na letošní Den Země, který jsme oslavili akcí O ptácích a lidech, bude mít v Horažďovicích a okolí řada lidí moc hezké vzpomínky.

V pátek 22. 4. večer vše začalo přednáškou Ing. Jiřího Vlčka (zoolog Krajského úřadu v Plzni) a RNDr. Františka Pojera (vedoucí správy CHKO Český kras). Oba zasloužilí ornitologové pocházející z Horažďovicka měli velmi poutavé přednášky s ptačí tématikou. Pan Vlček měl příspěvky týkající se ptáka roku (zvonku zeleném), sýčka obecného, chřástala polního a čápa bílého na Klatovsku. Pan Pojer pak přednášel o čápech černých, na kterých v minulosti prováděl výzkum a procestoval značnou část Afriky. Všem příspěvkům přihlížela plně obsazená síň v Envicentru Proud, což činilo cca 45 lidí včetně několika dětí.

V sobotu 23. 4. ráno přišlo na Panskou zahradu přivítat ptačí zpěv přes čtyřicet lidí, kde byli dospělí i děti počtem poměrně vyrovnaní. Pan Vlček spolu se svými studenty a pomocníky od brzkých ranních hodin pro nás nachytali cca 10 druhů ptáků, mezi nimiž kraloval ledňáček říční. Nejblíže jak jen to jde jsme si prohlédli pěnice černohlavé, červenku, kosa i kachnu divokou, které před našima očima ornitologové okroužkovali a vypustili zpět na svobodu. Návštěvníci se zapůjčenými dalekohledy z DDM Horažďovice obešli připravené sítě, poslouchali ptačí zpěv a poučná slova o biologii všech pozorovaných druhů.

Po 13. hodině v sobotu se vydalo přes tři desítky lidí na věž klášterního kostela Nanebevzetí panny Marie a na zámeckou věž v Horažďovicích. V klášterní věži, na kterou nás ochotně pustila sestra Ancilla (představená Školských sester de Notre Dame), jsme vyšplhali po strmých schodech až do zvonice. Po cestě jsme obdivovali pohled na Horažďovice z ptačí perspektivy. Prohlédli jsme si starý hodinový stroj natahovaný ručně a na starých fotografiích porovnávali, co vše se za cca 100 let změnilo.

Pak jsme se přemístili do věže Městského muzea, ze které jsme pomocí dalekohledů a silného spektivu nahlédli z bezprostřední blízkosti do hnízda horažďovických čápů sídlících na komínu zámeckého pivovaru. Čápi na komíně u hlavní silnice jsou již po desetiletí symbolem našeho města. My jsme viděli, jak samička sedí na vejcích a partner o ni pečuje.

V podvečer se nás sešlo cca 20 na hrázi Velkého Babína v Horažďovicích předměstí. Zde byly k dispozici dalekohledy a silné spektivy na stativech, pomocí nichž jsme pod odborným dohledem pana Vlčka pozorovali husy velké, kopřivky, orly mořské, lžičáka pestrého, husici nilskou, luňáka hnědého i červeného a další druhy vodních ptáků.

V neděli 24. 4. na závěr oslav Dne Země po 14. hodině proběhla komentovaná prohlídka Přírodovědné stanice. Zde si zejména nejmenší návštěvníci prohlédli přírůstky našich chovů.

Velký dík za spolupráci na celé akci a za všechny přítomné chceme vyjádřit: Ing. Jiřímu Vlčkovi a jeho spolupracovníkům; panu RNDr. Františku Pojerovi; České společnosti ornitologické; Kongregaci školských sester de Notre Dame a Městskému muzeu Horažďovice.

Za kolektiv DDM Horažďovice Jan Šašek.