Činnost DDM (vč. Envicentra PROUD) pozastavena

Do odvolání

V souvislosti s krizovými opatřeními přijatými Vládou ČR je do odvolání pozastavena veškerá činnost našeho Domu dětí a mládeže. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Níže sdělujeme několik důležitých informací:

  • vratky ze zápisného kroužků, jejichž činnost byla dosud omezena budeme účastníkům vracet po skončení kroužkové činnosti, tedy pravděpodobně v červnu 2021 dle poměrového klíče, o peníze tedy nepřijdete;
  • kvůli stále se měnícím pravidlům a často zmateným informacím „shora“ už nebudeme dále rozesílat informace účastníkům, resp. rodičům plošně e-mailem, jako dosud – sledujte, prosím, sekci Novinky na webu DDM Horažďovice (případně novinky na webu Envicentra PROUD), kde budeme vždy v předstihu informovat o dění, změnách apod;
  • momentálně neprobíhají výukové programy pro školy, exkurze ani pobytové kurzy (objednané akce se neruší, po zlepšení epidemiologicke situace budeme s jednotlivými školami hledat náhradní termíny), v případě potřeby (dotazy k objednaným výukovým programům) kontaktujte Zuzanu Drábkovou Trojanovou (trojanova.ddm/at/gma­il.com, 778 526 094);
  • s detailním dotazem se neváhejte obrátit na „svého“ kroužkového vedoucího (příp. vedoucího klubu či kurzu). V případě potřeby můžete kontaktovat také přímo ředitele Tomáše Pollaka (pollak.ddm/at/gma­il.com, 606 880 502). Aktuální informace budeme také sdílet na facebookovém profilu DDM Horažďovice .

Za celý tým DDM Horažďovice Vám přejeme v roce 2021 vše dobré a doufáme v brzké shledání na našich kroužcích, kurzech a jiných akcích.