Breberky v zahradě

MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben–říjen, 80/90 Kč, 90/120 minut

Cílová skupina: MŠ od 5 let a 1. tř. ZŠ, 2. – 5. tř. ZŠ

Délka programu: 90 minut (MŠ a 1. tř. ZŠ) nebo 120 minut (2. – 5. tř. ZŠ)

Cena: 80 / 90 Kč / žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), v Přírodovědné stanici venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Cílem programu je seznámit žáky se základními skupinami členovců. Spolu s lektorem se v Přírodovědné stanici a v jejím okolí podívají zblízka na život Ferdových kamarádů – Berušky, pavoučka Poutníčka, potápníka Straširybky a dalších.

Výstupy

Žák:

 • postupným seznamováním se s hmyzem překonává odpor k této skupině živočichů
 • osvojí si pravidla bezpečného pobytu v přírodě
 • učí se spolupracovat ve skupině a pomáhat si
 • v terénu je schopen najít místa, kde pavouky a hmyz žijí
 • vlastními slovy popíše, čím jsou pavouci a hmyz užiteční
 • vyjmenuje nejméně 5 skupin členovců a uvede čím se liší
 • popíše zjednodušeně vývoj pavouků a hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou
 • vyrobí si z přírodnin motýla

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

 • Dítě a svět
 • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní