Peří, chlupy, štětiny

MŠ + 1.roč.ZŠ / 2.-5.roč.ZŠ, celoročně, 65/80 Kč, 60/90 minut

Cílová skupina: MŠ + 1. roč. ZŠ / 2. – 5. roč. ZŠ

Délka programu: 60 / 90 minut

Cena: 65 / 80 Kč / žák

Program probíhá: celoročně, v Přírodovědné stanici uvnitř i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program seznámí žáky se základními druhy domácích a hospodářských zvířat. Dozvědí se proč a jak zvířata chovat, jaký z nich máme užitek a co potřebují ke spokojenému životu. Na závěr si projdou venkovní chovy a budou si moci na vlastní kůži vyzkoušet práci hospodáře při péči o ovce, kozy a králíky.

Výstupy

Žák:

  • zná základní druhy hospodářských zvířat
  • umí určit, která potravina pochází od kterého zvířete
  • na vlastní kůži si vyzkouší práci hospodáře

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět
  • Dítě a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské