Moje zvířátko

MŠ předškol., 1. - 5. roč. ZŠ, celoročně, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: MŠ předškoláci, 1. – 5. roč. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Dnes už nemusíme doma chovat jen pejska nebo kočičku, naše zoologická učebna je toho důkazem. Žáci v průběhu programu poznají celu řadu dalších domácích mazlíčku – drobné savce, ještěry, hady, bezobratlé i ptáky. Naučí se, jak se o ně správně starat a pro své zvířátko si sestaví plán péče.

Výstupy

Žák:

  • pozoruje rozmanitost chovaných terarijních zvířat
  • si je vědom, že zvíře je tvor, který potřebuje každodenní péči
  • sestaví plán péče pro jednoho konkrétního mazlíčka

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova
  • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence pracovní