HLAVA MAPA! aneb GIS PRO KAŽDÉHO

6. - 9. roč. ZŠ a SŠ, celoročně, 100 Kč, 180 minut

Cílová skupina: 6. – 9. roč. ZŠ a SŠ

Délka programu: 180 minut (včetně 20 min. přestávky)

Cena: 100 Kč / žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Specializované programy pro tvorbu map jsou užitečnými nástroji, v praxi jsou však často obtížně dostupné a pro běžného uživatele složité. Proto tento program pracuje s volně dostupnými programy a aplikacemi, které používají GIS technologie. Ty jsou uživatelsky přívětivé a pro pochopení základních principů dostačující. Demonstrace funkcionalit jednotlivých aplikací je navíc situováno do mapového prostředí obce, z níž kolektiv žáků pochází (zpravidla sídlo školy). Program si klade za cíl zpřístupnit žákům znalost volně dostupných mapových nástrojů, jejichž využití přináší pro obeznámeného uživatele praktický benefit (např. dokáže navigovat záchranku na místo nehody, naplánuje rodině dovolenou či zjistí, kde je nejbližší benzínová pumpa atp.). Formou hledací hry, která je součástí programu, žáci navíc poznají zajímavosti města Horažďovic. Dalším cílem programu je ukázat žákům možnost smysluplně stráveného času studiem map a v nich obsažených informací na osobních počítačích či chytrém telefonu.

Výstupy

Žák:

 • dokáže vysvětlit zkratky a pojmy jako jsou GIS, GPS, azimut, mapová vrstva, měřítko mapy, ortofoto aj.
 • ovládá vybrané elektronické mapové nástroje webového prostředí, které jsou běžně dostupné
 • ovládá GPS modul v telefonu či jiném přístroji
 • orientuje se v terénu, zvládne práci s busolou a mapou, vyhledává zadané body

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Vztah člověka k prostředí
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a příroda
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů a kompetence pracovní