Život o šesti nohách

6. - 9. roč. ZŠ, listopad - březen, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: 6. – 9. tř. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: listopad – březen, uvnitř v učebně zoologie v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Cílem programu je seznámit žáky se základními skupinami hmyzu a s některými zvláštnostmi z jejich světa, poukázat na jejich význam pro přírodu i pro člověka. Žáci se podívají na zástupce chované v učebně zoologie, některé zástupce si prohlédnou pod binolupou a zaznamenají. Na závěr si představí hmyz jako o potravinu budoucnosti a ochutnají.

Výstupy

Žák:

 • definuje základní znaky hmyzu
 • vysvětlí rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou
 • geograficky zařadí vybrané druhy
 • popíše biologii vybraných druhů
 • vlastními slovy popíše, čím je hmyz užitečný
 • určí jednotlivé druhy v učebně exo-tery
 • umí pracovat s binolupou a s obrázkovým klíčem
 • postupným seznamováním se s různými zástupci hmyzu překonává odpor k této skupině živočichů

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Chemie, Fyzika)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní