Zimní spáči

MŠ a 1.roč.ZŠ / 2.-5. roč. ZŠ, říjen - únor, 65/80 Kč, 60/90 minut

Cílová skupina: MŠ a 1. tř. ZŠ / 2. – 5. tř. ZŠ

Čas programu: 60 / 90 min

Počet účastníků: 15 – 30

Místo a typ programu: říjen – únor, Přírodovědná stanice uvnitř i venku

Cena: 65 / 80 Kč / žák

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Je leden, venku zima, sníh, mráz a nikde ani tlapka. I přesto, že v létě i na podzim byste v listí slyšeli šustit nejednoho ježka. Kam se všichni poděli? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak přežívají ježci zimu? Zimní období není pro volně žijící živočichy vůbec snadné, a proto se něj musí dobře připravit. Jak se na takové období připravuje ježek?

V průběhu programu žáci zjistí, jak ježci poznají, že se blíží zima, jak se na zimu chystají a jak ji přečkávají oni, ale i další živočichové, kteří se ukládají k zimnímu spánku. Někdo totiž přes zimu usne doopravdy, někdo jen tak naoko a někdo neusne vůbec. Pomocí hry si žáci vyzkouší jaké je to být zimním spáčem a nakonec si v Přírodovědné stanici pár takových opravdových zimních spáčů podrobně prohlédnou.

Výstupy

Žák:

 • popíše, jakým způsobem se živočichové chystají na zimu
 • vyjmenuje 5 příkladů zvířat, která zimu prospí
 • pozoruje ježky přezimující v Přírodovědné stanici
 • vyrobí domeček pro ježka
 • navrhne 1 způsob, jakým lze ježkům usnadnit život v blízkosti lidských sídel

Zařazení dle RVP (MŠ)

Vzdělávací oblast:

 • Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce)
 • Dítě a svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Zařazení dle RVP (1. stupeň ZŠ)

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
 • Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní