Pobytová znamení

1. - 7. roč. ZŠ, listopad - únor, 80/90 Kč, 90/120 min.

Cílová skupina: 1. – 7. roč. ZŠ

Čas programu: 90 min., prodloužená verze 120 min.

Počet účastníků: 15 – 30

Místo a typ programu: listopad – únor, Přírodovědná stanice uvnitř i venku, park Ostrov

Cena: 80 / 90 Kč / žák

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci formou her poznávají základní druhy volně žijících živočichů a jejich pobytová znamení. Zjistí, co nám pobytová znamení říkají a získané poznatky reflektují v průběhu lesního detektivního příběhu. V prodloužené verzi programu prozkoumají reálné stopy zvířat a vyzkouší si odlévání stop sádrou.

Výstupy

Žák:

  • pozná stopy 5 zvířat z volné přírody (divoké prase, srnka, liška, myš, ptáci)
  • ví, co jsou pobytová znamení a kde si jich všímat
  • umí odlít stopu ze sádry

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

  • Dítě a svět
  • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
  • kompetence k řešení problémů