Plazi

6. - 9. roč. ZŠ, listopad - březen, 80 Kč, 90 minut

Cílová skupina: 6. – 9. roč. ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: listopad – březen, uvnitř v učebně zoologie v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se dozví, čím jsou jedineční potomci dinosaurů a do jakých základních skupin se rozdělují. Odhalí, kde vybrané druhy plazů žijí a zjistí čím se živí. Prozkoumáme, jak se liší od ptáků či obojživelníků a řekneme si, které druhy můžeme potkat v naší krajině. Povíme si, jak můžeme plazi chránit či jim pomoci a jaký význam mají v životě člověka. Žáci si prohlédnou živé exempláře v učebně exo-tery.

Výstupy

Žák:

 • definuje základní znaky plazů
 • vyjmenuje základní skupiny plazů
 • geograficky zařadí vybrané druhy
 • popíše biologii vybraných druhů
 • vyjmenuje druhy plazů, kteří žijí v České republice
 • určí jednotlivé druhy v učebně exo-tery
 • vlastními slovy popíše jak mohou být plazi užiteční člověku a jak je můžeme podpořit

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Chemie, Fyzika)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní