Na krmítku

MŠ předškol., 1. - 7. roč. ZŠ, listopad - únor, 65/80 Kč, 60/90 min.

Cílová skupina: MŠ předškoláci / 1. – 7. roč. ZŠ

Délka programu: 60 / 90 minut

Cena: 65 / 80 Kč/žák

Program probíhá: listopad až únor (včetně), v Proudu / v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se v rámci programu učí poznávat ptáky, kteří nejčastěji létají na krmítko a dozví se, jakou potravu preferují a jestli se liší od potravy, kterou žerou v létě. Dále diskutují jak a kdy ptáky přikrmovat a kam krmítko umístit. Pozorují dalekohledy chování ptáků na krmítku a vyrobí si pro ně semínkovou dobrotu, kterou si budou moci odnést domů nebo do školní zahrady.

Výstupy

Žák:

  • vyjmenuje nejméně 5 ptáků, které vídáme na krmítku a uvede čím se liší
  • rozdělí různé druhy potravy na pro ptáky vhodnou a nevhodnou
  • objasní, které faktory musíme zohlednit při umísťování krmítka
  • vyrobí si a odnese lojovou kouli k přikrmování

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět
  • Člověk a příroda (Přírodopis)
  • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní