Terénní exkurze na míru

Přírodovědné aktivity odpovídající potřebám vaší třídy

Cílová skupina: 1.-9. ročník ZŠ / prima-kvarta víceletých gymnázií

Doporučený počet účastníků: 15–30

Cena: 120 Kč/žák (180 min.) / 150 Kč/žák (360 min.)

Délka programu: 180 min. nebo 360 min. (4 – 8 vyučovacích hodin) vč. pauzy na oběd a na svačinu.

Exkurze probíhá: duben až červen v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od města Horažďovice

Délka trasy: dle domluvy (mj. po stezkách mimo silniční komunikace)

Poznámka: Exkurzi na míru je třeba domlouvat min. 2 měsíce předem, neboť naši lektoři musí nejprve zvolenou lokalitu prozkoumat a připravit si aktivity v místě, současně si vyhrazujeme právo Exkurzi na míru nerealizovat v případě, že daná lokalita není z nějakého důvodu vhodná k realizaci námi zvolených exkurzních aktivit. Děkujeme za pochopení.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Líbí se Vám nabídka našich exkurzí, ale nevíte které téma vybrat? Napište nám a zkombinujte aktivity, které vám přijdou užitečné.

V rámci terénní exkurze na míru nabízíme přírodovědné aktivity v okolí vaší obce/školy.

Výběr aktivit může zahrnovat jednoduché a zábavné vzdělávací hry, poznávání nových druhů rostlina a stromů, odlov a poznávání bezobratlých živočichů na louce, v zahradě i ve vodě nebo pozorování ptáků.

Program exkurze (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků.

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
  • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblasti:

  • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
  • Člověk a příroda (Přírodopis)
  • Člověk a svět práce (Práce s technikou)
  • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní