Entomolog na koloběžce

Expedice na koloběžkách nejen za hmyzem do parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ, SŠ / prima – oktáva víceletých gymnázií

Délka programu: min 180 minut

Cena: 100 Kč/žák

Program probíhá: duben až červen (včetně)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Výprava do anglického parku Ostrov v Horažďovicích zaměřená na suchozemský hmyz. Odlov hmyzu smýkačkou/skle­pávadlem, pozorování půdních bezobratlých, a jejich určování pomocí obrázkového klíče. Hry v přírodě a prožitkové aktivity.

Výstupy

Žák:

 • ovládá koloběžku a bezpečně na ni jezdí
 • pojmenuje a používá nástroje vhodné k odlovu suchozemských bezobratlých
 • popíše význam suchozemských bezobratlých v přírodě
 • rozpozná základní druhy suchozemských bezobratlých
 • pracuje ve skupině

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět (1.s.t)
 • Člověk a příroda (Přírodopis) (2.st.)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální