Botanik na koloběžce

Expedice na koloběžkách za rostlinami do parku Ostrov

Cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ, SŠ / prima – oktáva víceletých gymnázií

Délka programu: min 180 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: duben až červen (včetně)

Doporučujeme žáky vybavit cyklistickými přilbami. Pro učitele možnost zapůjčení jízdního kola místo koloběžky.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se na koloběžkách vydají na výzkumnou expedici do parku Ostrov, kde se zaměří na botaniku. Dle ročního období objevují právě rostoucí druhy bylin i stromů, seznámí se s jejich názvy a životním cyklem (fenologií). Věnovat se budou i funkci rostlin v ekosystému a jejich významu pro člověka. Krom badatelských aktivit čekají žáky i různé hry a prožitkové aktivity.

Výstupy

Žák:

  • určí pět druhů bylin rostoucích v daném ročním období
  • rozpozná základní druhy stromů dle listu a kůry
  • vlastními slovy popíše fenologii rostlin
  • orientuje se v terénu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Ekosystémy)

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda (Přírodopis)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní