Erasmus+/You(th) and Business 2.0

Dům dětí a mládeže Horažďovice se jako partner účastní projektu výměny pracovníků s mládeží spolufinancovaného z programu Erasmus+. Hledáme 1 účastníka z řad učitelů nebo pracovníků s mládeží, kteří by o daný projekt měl zájem a rád by se ho zúčastnil.

You(th) and Business 2.0

Program Erasmus+, výměna pracovníků s mládeží

Podmínka účasti – věnovat se profesně nebo ve svém volném čase mládeži, pokročilá angličtina, zájem o téma, věk 20+

Termín konání:

 1. týden – training course (tréninkový kurz) – 31.7.- 8.8.2019 (první a poslední den je den cestovní) – Rzeszow, Polsko
 2. týden – study visit (studijní návštěva) – 1.-7.9. 2019 (první a poslední den je den cestovní) – Seinajoki, Finsko

Účastník se musí zúčastnit obou aktivit! DDM HD vysílá celkem 3 účastníky, kteří budou cestovat společně.

Cílem projektu je podpořit motivaci pracovníků s mládeží v oblasti malého lokálně cíleného podnikání a společensky prospěšného podnikání (cestovní agentury, vzdělávací centra, malé provozovny, agroturistika, výroba přírodní kosmetiky, atp…). Projekt předpokládá, že tito pracovníci si osvojí dovednosti jak takovéto podniky zakládat a vést a budou při svém působení později motivovat mládež ke stejným krokům. Mladí se stanou podnikateli, budou moci zůstat působit v místě bydliště a neatraktivní oblasti (venkovské oblasti, horské oblasti a odlehlé oblasti) se nebudou vylidňovat. Výuka na těchto kurzech je velmi intenzivní, pracuje se různými metodami. V průběhu tréninkového kurzu účastníci obdrží veškeré teoretické informace, v průběhu studijní návštěvy se bude cestovat za příklady dobré praxe – do malých místních provozoven, vzdělávacích center nebo škol, které nabízejí žákům vzdělání v dané oblasti. Účastníkům je hrazena doprava do místa konání do určité částky (Bude upřesněno, ale většinou pokryje celé náklady). Cestovné je propláceno až po konání aktivity, jízdenky se kupují společně po odsouhlasení koordinátorem). Dále je hrazeno ubytování, strava a program. Po účastnících bude vyžadována vratná záloha 1000 Kč splatná po účasti na obou aktivitách.

Vloni proběhl podobný projekt, informace k němu jsou dostupné na webu INPRO

INFOPACK letošního projektu zde .

Zájemci mohou kontaktovat Zuzanu Jahnovou na tel. 778 449 919 nebo na jahnova.ddm@gmail.com

Tréninkový kurz je za námi

Ve středu 31. července vyrazila tříčlená skupina z DDM Horažďovice na první část projektu, na tréninkový kurz do polského Rzeszowa. Užili jsme si programem našlapaný týden.

V prvních dnech jsme prozkoumali samotné město a získali jsme základy podnikání. Prošli jsme si poctivě celým projektovým cyklem, od úvodní myšlenky, po plánování konkrétních aktivit. Třešničkou na dortu byla simulační hra od firmy Revas . Jedná se o do detailu promyšlenou simulační hru, v které vedete svůj vlastní business. My jsme se stali majiteli cestovní kanceláře. Od zařizování kanceláře, průzkumu trhu, najímání pracovníků a služeb jsme se propracovali až k samotnému pořádání zájezdů a snažili se obstát v tvrdé konkurenci. Myslím si, že pro každého to byl užitečný vhled do toho, co všechno je zapotřebí pro založení a vedení vlastní firmy. Revas má ve svém portfoliu i další hry, např. kadeřnictví, programy jsou v angličtině a o demo si můžete zažádat v kontaktech na webu. Jeden ze dnů jsme strávili exkurzemi do fungujících lokálních podniků v okolí. Navštívili jsme pivovar, školu řemesel Bieszczadzka a zážitkovou agenturu, která nabízí výlety na speciálně upravených šlapadlech, které jezdí po již nevyužívaných železničních kolejích. Na setkání s představiteli města Rzeszow jsme se dozvěděli, jakým způsobem lákají do města investory a mladé pracovníky pro tyto firmy.

Projektu se účastní zástupci z 9 zemí:

 • Seinäjoen kaupunki – City of Seinäjoki – Finsko
 • No Gordio Association – Portugalsko
 • Young Effect Association – Itálie
 • Български Младежки Форум/ Bulgarian Youth Forum – Bulharsko
 • Dům dětí a mládeže Horažďovice – Česká republika
 • Youthfully Yours GR – Řecko
 • Asociación Juvenil Intercambia – Španělsko
 • Impreuna Desenam Viitorul – Rumunsko
 • Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” – Polsko

Závěr projektu nebyl smutný, protože 1. září se setkáme ve Finském Sejnajoki, kde bude pokračovat výměna pracovníků s mládeží týdenní studijní cestou.

Ohlédnutí za studijní cestou

Sobotní ráno prvního zářijového dne jsme se opět potkali na pražském letišti. Cílem naší cesty bylo finské město Seinäjoki. Po příletu do hlavního města Helsinky jsme pokračovali ještě tři hodiny vlakem na sever. Zde se nás ujali zástupci Seinäjoen kaupunki (City of Seinäjoki), kteří pro nás měli připravený inspirativní týden. Setkali jsme se s podnikateli a drobnými živnostníky, s lidmi pracujícími s mládeží, s dobrovolníky, nebo se znevýhodněnými osobami. Navštívili jsme podnikatelky, které vyrábí přírodní kosmetiku, tradiční cukrovinky a bonbony, vedou kurzy o přírodním léčitelství, nebo sestry, které pěstují česnek. Během týdne jsme navštívili i základní školu Alakyla a učňovskou školu Sedu a seznámili se s finským systémem vzdělávání. O podnikání se učí již školáci na prvním stupni a děti mají možnost sestavit si své drobné business plány i v rámci volnočasových aktivit. Samotné město Seinäjoki podporuje živnostníky a drobné podnikatele v rámci několika projektů. Provozuje také moderní knihovnu Apila Public Library a podporuje dům služeb Toimintojentalo. A nebojte se, vyzkoušeli jsme i saunu! A na zdi místního skate parku jsme zanechali graffiti připomínající naši návštěvu.