Energie bez hranic/Energie ohne Grenzen

Od října 2015 do poloviny dubna 2016 probíhá s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a projektovým partnerem Kreisjungendrig Freyung-Grafenau mezinárodní vzdělávací projekt Energie bez Hranic/Energie ohne Grenzen.

Východiska

Takzvaná energetická změna v Německu (Energiewende) je založená na využívání obnovitelných zdrojů a představuje proto zcela jiný koncept výroby elektřiny než český centrální systém založený na jaderných a uhelných elektrárnách. Oba koncepty se však v ohledu na svou budoucnost v poslední době ocitly v nejistotě. Energiewende čelí právě v Bavorsku zásadním problémům vyplývajících z protestů obyvatelstva proti větrným elektrárnám a vysokonapětovému vedení, zatímco v Čechách znovu ožívá debata o využívání jádra v energetice a rozšíření JE Temelín. Rozdílné koncepty jsou předmětem intenzivních a konfliktních debat v médiích a s tím se rozbíhá i proces hledání toho jedině správného řešení do budoucna. Je jednoznačné, že v oblasti energetiky a diskuse o ní ve společnosti se ČR a BDR spíše rozcházejí, než aby nacházely společnou řeč.

Společným tématem v obou zemích je ale hledání lokality pro vybudování konečného úložiště jaderného odpadu. Díky vzájemnému poznání lokalit Březový potok (Chanovice) a Thurmansbang pochopí bavorští i čeští obyvatelé, že ČR a BDR budou muset do budoucna, bez ohledu na zcela jiné energetické koncepty, vyřešit stejné problémy. Složité a ohrožující téma úložiště jaderného odpadu v krajině, kde jsem doma, se postará o atmosféru silně nakloněnou spolupráci. Kde se spolupracuje, tam vzniká přátelství.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace tematicky zaměřených exkurzí pro veřejnost a realizace pětidenních pobytových kurzů v PROUDu pro smíšené česko-německé školní kolektivy. Realizované aktivity poslouží účastníkům k získání hlubších znalostí o rozdílných konceptech energetického zásobování v obou zemích a napomohou k výměně informací a zkušeností. Společné pobyty českých a německých školáků v neposlední řadě umožní prohloubení jazykových znalostí, navázání mezinárodních přátelství a vícedenní pobyt na české straně mimo hlavní turistické atrakce posílí pochopení „všedního dne“, tak jak jej zažívají sousedé.