Vynášení Morany

Tradiční jarní víkendovka Historického klubu

Členy Historického klubu a další zájemce ve věku 9 – 15 let srdečně zveme na další přepsávací víkendovku v Envicentru PROUD věnovanou jako každé jaro oživování tradice vynášení zimy.

termín: 20. – 22. 3. 2020

cílová skupina: členové Historického klubu a další zájemci ve věku 9 – 15 let

POZOR! Vzhledem k pozastavení činnosti DDM Horažďovice, která reaguje na aktuální epidemiologickou situaci, se víkendovka RUŠÍ! V případě dotazů kontaktujte vedoucí akce.

cena: 500 Kč/os (členové historického klubu), 650 Kč/os (ostatní účastníci), cena zahrnuje ubytování – 2 noci v EC PROUD, strava, program, pojištění

TIP – pokud chodíte na kroužek v DDM Horažďovice, členství v Historickém klubu je zdarma (= P). Stačí pouze vyplnit papírovou přihlášku do zájmového kroužku/klubu při DDM Horažďovice a doručit ji do kanceláře DDM v Zámku

vedoucí akce: Zuzana Drábková Trojanová, trojanova.ddm/at/gma­il. com, tel. 778 526 094

Těšit se můžete na:

  • přespávačku v Envicentru PROUD
  • páteční odpoledne-večerní miniLARP včetně „noční“ bojovky
  • šerm měkčeným mečem
  • přípravu a „hlavní roli“ v průvodu s Moranou
  • pečení placek na ohni
  • stezku odvahy

Chcete se přidat? Přihlaste se on-line (stejně jako na tábory) v on-line centru DDM Horažďovice v záložce Akce nejpozději do pondělí 16.3.2020 (včetně). Platba účastnického poplatku probíhá bezhotovostně s využitím variabilního symbolu a instrukcí, které obdržíte e-mailem (potvrzení přihlášení).

Více informací? Stáhněte si propozice z webu DDM Horažďovice. nebo se ozvěte vedoucí akce na trojanova.ddm/za­vinac/gmail.com nebo tel. 778 526 094.

Těšíme se na viděnou ;-)