Vodácký kurz na Otavě

žáci 9. tříd ZŠ Dobřany absolvovali v Proudu třídenní kurz vodáckých dovedností

Třídenní kurz tematicky zaměřený na vodácké dovednosti jsme začali nabízet letos na jaře a došlo k obsazení všech volných termínů, které jsme nabízeli. Naším cílem bylo nabídnout školám více, než jen tradiční splutí řeky. První den prošli účastníci krátkým proškolením v oblasti bezpečnosti a ovládání kánoe, poté nějakou dobu cvičili na kánoích na klidnější vodě v nadjezí, aby posléze spluli již ve dvoučlenných posádkách ze Sušice do Horažďovic. Druhý den byl věnován základům jízdy na paddleboardech a raftech včetně nácviku záchrany tonoucího. Součástí programu druhého dne byla i teoretická přednáška s videoukázkami, kde se děti dozvěděly, jak se na vodě chovat, jak „číst řeku“, aby každou chvíli nevisely na mělčině, jak řešit krizové situace a jak se jim předem vyvarovat, závěrem přednášky byla prezentace českých vodáckých webů aj. portálů užitečných v přípravné fázi vodácké akce. Třetí den jsme již splouvali s téměř „hotovými“ vodáky na kánoích z Horažďovic do Dolního Poříčí, posádky se přehazovali a účastníci pilovali techniku pádlování.