Stalo se: Doškolovák Jihozápad

Nakonec komorní offline výuková akce pro školačky z Tachova

Po (dlouhé) koronavirové odstávce se do PROUDu opět vrátil život a sedm statečných školaček z Tachova dorazilo na týdenní doškolovací kurz do Horažďovic. Od nedělního podvečera do pátečního odpoledne se věnovaly jak letos posledním on-line domácím úkolům, tak praktickým (a často v terénu probíhajícím) úlohám, které se dotkly biologie, chemie, matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu i angličtiny.

Jak kurz probíhal můžete zjistit v následujících řádcích nebo v reportáži Jitky Enlgové na stránkách Českého rozhlasu Plzeň.

V průběhu týdne žákyně 7. a 8. tříd zpracovaly hned tři projekty. První se týkal botanického průzkumu dvou rozdílných lokalit v okolí Horažďovic (vlhká a úživná louka v nivě Otavy vs. suchá vápencová Kozlovská stráň) a jednoduchého chemického půdního rozboru a porovnání obou lokalit. V úterý se holky odvážně vrhly do proudu řeky Otavy, aby získaly data pro výpočet aktuálního průtoku a na vlastní přání zpracovaly krátký referát o vybraném exotickém živočichovi, který jim učaroval při nedělní návštěvě Přírodovědné stanice. Uprostřed týdne účastnice procvičily svaly při koloběžkovém výletě do parku Ostrov i mozkové závity při lekci angličtiny na čerstvém vzduchu a kromě toho v dějepisném okénku nahlédly do historie keltského osídlení zlatonosného Pootaví. Během deštivého čtvrtka dostaly příležitost potisknout tričko keltskými motivy a den poté se po vzoru Keltů (a všech ostatních bohatství chtivých dobrodruhů) pokusily při rýžování obrat Otavu o pár opravdových zlatinek. Při zeměpisně-cestovatelské přednášce se podívaly i na Aljašku a do zlatou horečkou proslulého Yuconu. V závěru týdne počasí Doškolováku Jihozápad příliš nepřálo a proto plánovaný průzkum koryta Otavy z paluby raftu nahradil odlov a určování vodních bezobratlých.

Doškolovák Jihozápad by nebyl kompletní bez (téměř) každodenní práci na on-line domácích úkolech, které školačky hravě zvládly s drobnou dopomocí lektorek, stejně jako bez odpoledně-večerních her, tancování, zpívání nebo šifer a tajemných úkolů včetně závěrečné noční bojovky, díky které se účastnicím ze spárů Ignoramuse podařilo osvobodit Oki Manawu.

Děkujeme děvčatům za milou účast a věříme, že i ony si dosyta užily týden nabitý novými informacemi, zážitky i obohacujícími přítomnými okamžiky ;-) -ZDT-