Ohlédnutí za pobytovým kurzem "Týden terénní přírodovědy"

v EC Proud jsme přivítali žáky 5. třídy ze ZŠ Bratří Čapků v Příbrami

V týdnu od 23. května se naši lektoři věnovali dětem z 5. třídy Základní školy Bratří Čapků z Příbrami. V rámci pobytového výukového kurzu Týden terénní přírodovědy si mimo jiné užili entomologickou exkurzi na koloběžkách nebo splouvání Otavy na raftech.