Nový školní rok = nové pobyťáky v nabídce PROUDu pro školy

Objednávání na školní rok 2020/2021 je spuštěno! Ulovte nejlepší termín...

Nucená jarní „odstávka“ přinesla PROUDu příležitost vylepšit a rozšířit nabídku nejen environmentálních a přírodovědných pobytových kurzů pro školy. Nejlépe z toho vyšli žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ, pro které jsme připravili hned čtyři zbrusu nové čtyř/pětidenní pobyťáky:

Na jedné lodi

Školní rok 2020/2021 můžete se svojí novou 6. třídou ZŠ nebo 1. ročníkem SŠ zahájit seznamovacím kurzem Na jedné lodi. Během pěti dnů volně provázaných tématem stavby a kormidlování společné lodi žáci/studenti i jejich učitelé dostanou příležitost poznat sami sebe i spolužáky v novém prostředí i situacích a navázat vztahy mezi sebou i třídím učitelem.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvíjení spolupráce, nastavování pravidel zdravé komunikace a posílení důvěry mezi členy nového školního kolektivu. Vznikající skupinu vystavíme výzvám, ze kterých si odnesou jak společné zážitky, tak cenné zkušenosti. A protože PROUD stojí u vody, nepočítejte s tím, že na palubu společné třídní lodě vstoupíte suchou nohou ;-)

Bude zima?!

Od prosince do února nastává ideální příležitost ke zkoumání zimní přírody a testování hranic komfortní zóny i vlastních limitů. Po „přípravné fázi“ pobytu, kdy žáky naučíme jak se správně obléci, zabalit, orientovat v terénu nebo rozdělávat oheň na sněhu dostanou příležitost sami naplánovat, zrealizovat a užít si celodenní výpravu do okolí.

Cílem výpravy ale nejsou pouze zážitky a příležitosti, při kterých se žáci učí samostatnosti, ale především hledání a dokumentace projevů plíživého globálního oteplování. Na závěrečné „konferenci“ žáci shrnou a předají své poznatky zbylým skupinám a možná dokonce odpoví na otázku: Bude (ještě vůbec někdy pořádná) zima?!

Ekostopa

Během zimy ale zároveň v teple PROUDu se se svými žáky se můžete pohroužit do zkoumání způsobů, kterými zanecháváme na Zemi svoji ekologickou stopu. Čtyři nebo pět dní nabitých pokusy, simulačními hrami ale i prací s informacemi a zdroji provede žáky oblastmi každodenního života, které ovlivňují (nebo neovlivňují?) současnou podobu naší planety a globálního ekosystému.

Samozřejmou součástí je otevření diskuse o vlivu našeho současného životního stylu na životní prostředí a možnostech, které můžeme (ale nemusíme) využít ke snižování vlastní ekologické stopy. Na závěr se pokusíme odpovědět na otázku: jsme ochotní obětovat část svého pohodlí k podpoře trvale udržitelného života?

Krajiny české kotliny

Na jaře od dubna do června se otevírá „vegetační okno“ ve kterém můžete prostřednictvím botanických exkurzí nahlédnout do maloplošných chráněných území Pootaví (suťový les v PR Prácheň, doubrava na PR Kněží Hora, bučina v PR Pučanka nebo teplomilná vegetace na vápenci v PR Kozlovzká stráň).

Žáci budou moci pozorovat typické druhy a porovnat rozdíly mezi rostlinnými společenstvy, které se na těchto lokalitách zachovaly. Využijte příležitost proputovat během pár dnů téměř celou českou kotlinu ve střípcích vegetace, které se do současnosti dochovaly v bezprostředním okolí Horažďovic.

Změny a zase změny

Po 5 letech fungování PROUDu platí od 1. června 2020 nový ceník (nejen) pobytových kurzů a novinkou je také rozdělení školního roku na „hlavní jarní“ (a brzy beznadějně plnou) a „vedlejší podzimně-zimní“ (na termíny volnější) sezónu. Pokud si chcete vybrat termín pobytu přesně podle Vašich představ, není radno s objednávkou otálet. Naopak v případě, že pro Vás hraje hlavní roli cena pobytu, vyrazte do PROUDu během podzimu a zimy.

Objednávkový systém je pro pobytové kurzy otevřen již nyní, využijte proto příležitost „ulovit“ ten nejlepší termín v příštím (nebo přespříštím) školním roce. A pokud nechcete „riskovat“ novinku, stejně rádi vás a vaše žáky uvidíme na starých dobrých, odzkoušených (a během letošního jara lehce vylepšených) pobytech:

Prohlédnout kompletní nabídku pobytových kurzů

Případné dotazy zodpoví a další informace k pobytovým kurzům poskytne Pavel Šustr na sustr.ddm/at/gma­il.com nebo na tel. 778 449 919.

Těšíme se na viděnou v PROUDu!