Den Země 2023

Zázrak jménem voda

Oslavte společně s námi Den Země!

Tématem letošního ročníku je VODA. Voda je základní podmínkou života na naší modré planetě. Je nejrozšířenější sloučeninou na Zemi, je v neustálém pohybu, vznikl v ní život, ale na její nezbytnost a nenahraditelnost pro všechny živé organismy, včetně nás, mnohdy zapomínáme.

Podívejme se na zázrak jménem voda na jednotlivých tematicky zaměřených stanovištích uvnitř budovy Proudu i ve venkovních prostorech.

Při výkladu, za pomoci pokusů a formou kvízů se dozvíme, kde a v jakém množství se voda nachází, jak se pohybuje nejen v rámci vodního cyklu, ale i v mořských proudech, jaké má vlastnosti, které znečišťující látky je ovlivňují a jak se voda filtruje.

Vyzkoušíme si v řece odlov a určování vodních bezobratlých a v laboratoři se podíváme na živé organismy pod mikroskopem.

Dozvíme se zajímavosti o vztahu voda a člověk, konkrétně na příkladu naší Otavy. S přibývající lidskou populací stoupají i nároky na spotřebu vody. Ale víme skutečně, kolik vody při každodenních činnostech spotřebujeme a jaké množství vody je třeba například na výrobu bavlněného trička či kolik vody je ve skutečnosti v šálku kávy? Pohlédneme na vodu i v proudu slov.

ENVICENTRUM PROUD, sobota 22. 04. 2023, 14 – 17 hodin

Těšíme se na společně strávené odpoledne s Vámi.