Ovečky

1. - 5. roč. ZŠ, duben - říjen, 60 Kč

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ

Délka programu: 90 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: duben – říjen, venku v Přírodovědné stanici

Anotace

Program zavede žáky do Přírodovědné stanice k ovečkám. Nejprve se seznámí s různými plemeny ovcí a jejich chovem, ovečky nakrmí a pomazlí se s nimi. Ve druhé části se budou věnovat vlně a jejímu zpracování. Na závěr si vyzkouší techniku plstění a vyrobí si malý dárek na památku.

Cíle programu

Zprostředkování přímého kontaktu se zvířaty, žáci si uvědomí jak dlouhá je cesta od ovcí až po finální produkt, v tomto případě vlněný svetr.

Výstupy

Žák:

 • pozná různorodost plemen ovcí
 • vyjmenuje důvody proč chováme ovce a jejich nejznámější produkty
 • prakticky si vyzkouší práci se surovou vlnou
 • vyzkouší si techniku plstění

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • environmentální výchova
 • vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast:

 • člověk a jeho svět
 • dítě a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.