Na statku - sklizeno

2. - 7. tř. ZŠ, září - říjen, 60 Kč

Cílová skupina: 2.–7. tř. ZŠ

Délka programu: 180 minut

Cena: 60 Kč/žák

Program probíhá: září až říjen (včetně), v Přírodovědné stanici uvnitř i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se seznámí s životem a prací našich předků na venkově v průběhu podzimu. Vlastnoručně vylisují čerstvý mošt nebo vydlabou dýni a na závěr se ohřejí u ohně nad pečeným jablkem. Samozřejmě se také podívají se do Přírodovědné stanice na různé druhy hospodářských zvířat a seznámí se s příběhy jednotlivých plemen.