Hvězdářský kroužek

Cílová skupina: 1. – 9. třída ZŠ

Schůzky: ST od 17:30, Přírodovědná stanice

Vede: M. Cajthaml

Cena: P + 200,–

Základy astrofyziky, pozorování hvězdné oblohy a práce s hvězdářským dalekohledem pro všechny, co se nebojí tmy.