Chovatelský klub - NOVINKA

Cílová skupina: členové kroužků Chovatelé a Exo-tera

Schůzky: 3 akce ročně, termíny v září 2019

Vede: Zuzka Jahnová, tel. 778 449 919

Cena: P + náklady akce (náklady klubových akcí jsou stanovovány pro každou akci zvlášť dle její ekonomické náročnosti – cestovné, ubytování, strava, vstupné…)

Podzimní a jarní přespávačka v Envicentru PROUD a práce v Přírodovědné stanici, jednodenní výlet do ZOO nebo na chovatelskou burzu.