Chovatelský klub - NOVINKA

Cílová skupina: členové kroužků Chovatelé a Exo-tera

Schůzky: 3 akce ročně, termíny v září 2019

Vede: od Zuzky Jahnové (tel. 778 449 919) v říjnu 2019 vedení klubu přebírá Katka Trnková (tel. 777 545 009)

Cena: P + náklady akce (náklady klubových akcí jsou stanovovány pro každou akci zvlášť dle její ekonomické náročnosti – cestovné, ubytování, strava, vstupné…)

Podzimní a jarní přespávačka v Envicentru PROUD a práce v Přírodovědné stanici, jednodenní výlet do ZOO nebo na chovatelskou burzu.