Chovatelský klub

Cílová skupina: přednostně členové kroužků Chovatelé a Exo-tera

Schůzky: 4 akce ročně

Vede: Katka Trnková tel. 777 545 009

Cena: 400 + náklady stanovené dle ekonomické náročnosti konkrétní akce, klubovné platí pouze NEčlenové výše uvedených kroužků

Podzimní a jarní přespávačka v Envicentru PROUD a práce v Přírodovědné stanici, jednodenní výlet do ZOO nebo na chovatelskou burzu.