Komentovaná prohlídka

Rodinné odpoledne u zvířátek v Přírodovědné stanici

Rodinné nedělní odpoledne se zvířátky z našich chovů. Přijďte se podívat na nově narozená mláďátka.

Prohlídka začíná ve 14:00 a trvá 90 min. Akce se koná i v případě nepříznivého počasí.

** Vstupné: 30 Kč **

podmínky: dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je pro úúčast na akci splnit jednu z následujících podmínek pro účast:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.