Živá voda

2. stupeň ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, duben - říjen, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. tř. ZŠ, 1.-2. ročník SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Program je zaměřen na hydrobiologii, tedy život pod vodou. Cílem programu je poznat rozmanitost říčního ekosystému. Žáci si osvojí techniku odlovu drobných vodních bezobratlých dna tzv. bentosu. Dozví se o životě vybraných druhů a podívají se detailněji na stavbu jejich těla pod lupou. Zjistí také, co tito tvorové ke svému životu potřebují a jak člověk ovlivňuje jejich výskyt. Na závěr žáci porovnají společně získané informace a zhodnotí, které faktory ovlivňují kvalitu vody.