Včelí království

MŠ od 5 let a 1. stupeň ZŠ, duben – září, 50 Kč

Cílová skupina: MŠ od 5 let a 1. tř. ZŠ, 2.–5. tř. ZŠ

Délka programu: MŠ od 5 let a 1. tř. ZŠ (60 minut), 2.–5. tř. ZŠ (90 minut)

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: duben až říjen (včetně), v Přírodovědné stanici venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Program zavede žáky do zahrady Přírodovědné stanice ke včelímu úlu. Nejprve se seznámí se životem včel a s jejich úlohami v úle, významem v přírodě a prospěšností pro člověka. Ve druhé části nás navštíví „včelař“ a vysvětlí nám jak se o včely stará a ukáže nám pomůcky, které se při péči o včely používají. Na závěr ochutnáme med od našich včel a vyrobíme si figurku z vosku.

Výstupy

Žák:

  • pozná stavbu těla včely
  • vyjmenuje nejznámější včelí produkty
  • prakticky si vyzkouší práci s voskem
  • seznámí se s náročnou prací včelaře a včelařskými pomůckami

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a jeho svět
  • Dítě a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence pracovní
  • kompetence komunikativní