Potraviny pod drobnohledem

6. - 9. roč. ZŠ, říjen - únor, 80 Kč

Cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ / prima – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Cena: 80 Kč/žák

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř v Envicentru PROUD

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Jak se pozná zdravá potravina a kde se dá sehnat? Jaké jsou výhody a nevýhody průmyslově vyráběných potravin a proč se škrob přidává i do salámu? Kvůli čemu stojí za to chodit na farmářský trh místo do supermarketu? Co vlastně znamená pojem biopotravina a jak se zorientovat v džungli značek a log, se kterými se setkáváme na obalech potravin? To jsou otázky na které budou žáci hledat odpovědi před tím, než si pod mikroskopem prohlédnou bakterie mléčného kvašení, bez kterých by nemohl vzniknout poctivý domácí (a vlastně ani ten průmyslově vyráběný) jogurt. Projděte si cestu jídla z farmy až na váš stůl.

Výstupy

Žák:

 • orientuje se v logách původu a kvality na potravinách
 • vysvětlí výhody lokální produkce z hlediska životního prostředí
 • podle instrukcí ovládá mikroskop (pozorování preparátů s imerzí)
 • vytvoří preparát ze vzorku jogurtu připravený pro barvení
 • na základě instruktáže provede experiment na přítomnost škrobu v potravinách
 • vlastními slovy shrne výsledky experimentů a vyvodí závěry (porovná dvojice vzorků)
 • vysvětlí význam bakterií mléčného kvašení v jogurtu
 • uvede klady a zápory potravin, které obsahují přidaný škrob

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence k řešení problémů