Potraviny pod mikroskopem

2. stupeň ZŠ, listopad - březen, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. tř. ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: listopad – březen, uvnitř v PROUDu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se vtělí do role potravinářské inspekce a zblízka prozkoumají dva nejčastější typy potravin – mléčné a pekárenské výrobky. Pod mikroskopem prozkoumají bakterie mléčného kvašení a zjistí, že ne všechny bakterie nám škodí. V druhé části programu se zaměří na škrob v potravinách. Naučí se provádět jednoduchý test na přítomnost škrobu a otestují různé druhy ovoce, zeleniny a mouky, včetně té bezlepkové. Program posiluje schopnost kritického myšlení a badatelské dovednosti žáků.

Výstupy

Žák:

 • vlastními slovy popíše, jak vzniká jogurt
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady bakterií (jejich působení), které jsou prospěšné člověku
 • samostatně vytvoří mikroskopický preparát
 • vysvětlí, co je to škrob a k čemu slouží rostlinám (i lidem)
 • provede jednoduchý laboratorní test na detekci škrobu
 • uvede příklady potravin, které obsahují škrob a které ne

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
 • kompetence k řešení problémů