Pobytová znamení

2. - 5. roč. ZŠ, listopad - únor, 80 Kč

Cílová skupina: 2.–5. roč. ZŠ

Čas programu: 180 min

Počet účastníků: 15–30

Místo a typ programu: listopad – únor, Přírodovědná stanice uvnitř i venku

Cena: 80 Kč

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Co je to za zvláštně ohlodanou šišku? Komu asi patří modro-bílo-šedé pírko? Jaký příběh vypráví stopy otisknuté do sněhu? Žáci formou her poznávají běžné druhy volně žijících živočichů a jejich pobytová znamení. Zjistí, co nám pobytová znamení říkají a získané poznatky reflektují v průběhu lesního detektivního příběhu. Během programu se žáci vydají hledat opravdové zvířecí stopy venku v přírodě a vyzkouší si techniku odlévání stop do sádry.

Výstupy

Žák:

 • pozná stopy 5 zvířat z volné přírody (divoké prase, srnka, liška, myš, ptáci)
 • vlastními slovy vysvětlí, co jsou pobytová znamení
 • všímá si pobytových znamení ve volné příroděa kde si jich všímat
 • podle pokynů zvládne vytvořit sádrový odlitek stopy zvířete

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
 • Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní