Plazi

6. - 9. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč

Cílová skupina: 6. – 9. roč. ZŠ / prima – kvarta víceletých gymnázií

Délka programu: 90 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Přírodovědné stanici

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se dozví, čím jsou jedineční potomci dinosaurů a do jakých základních skupin se rozdělují. Odhalí, kde vybrané druhy plazů žijí a zjistí čím se živí. Sami si jednu z taktik, jak získat potravu vyzkouší. Prozkoumáme, jak se liší od ptáků ve způsobu rozmnožování a řekneme si, které druhy můžeme potkat v naší krajině. Žáci si prohlédnou živé exempláře v učebně exo-tery.

Výstupy

Žák:

  • definuje základní znaky plazů
  • vyjmenuje základní skupiny plazů
  • geograficky zařadí vybrané druhy
  • popíše biologii vybraných druhů
  • vyjmenuje druhy plazů, kteří žijí v České republice
  • určí jednotlivé druhy v učebně exo-tery

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda (Biologie)

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní