Kámen, kam se podíváš...

8. - 9. roč. ZŠ/tercie - kvinta gym., celoročně, 70 Kč

Cílová skupina: 8. – 9. roč. ZŠ / tercie – kvinta víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 70 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, uvnitř v Envicentru PROUD i venku

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Žáci se projdou geologickou minulostí Pootaví. Prozkoumají geologickou mapu. Odhalí, odkud se vzaly místní horniny a minerály. Vyzkouší si, jak se od sebe liší nejen vzhledem, ale i svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Zjistí, k čemu je využívá člověk.

Výstupy

Žák:

  • stručně popíše svými slovy, jakými změnami prošlo naše území v průběhu geologických období
  • orientuje se ve zjednodušené geologické mapě
  • porovná vzorky hornin a vyzkouší jejich fyzikální a chemické vlastnosti
  • odvodí využití místních hornin a minerálů člověkem

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

  • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

  • Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence pracovní