Genialita ptáků

6. - 7. roč. ZŠ, celoročně, 50 Kč

Cílová skupina: 6. – 7. ročník ZŠ

Čas programu: 140 min.

Počet účastníků: 15–30

Místo a typ programu: celoroční, Přírodovědná stanice, případně Envicentrum PROUD

Cena: 50 Kč

Anotace

Výukový program pro druhé stupně základních škol nabízí studentům hlubší vhled do života ptáků formou zábavných a poznávacích her. V rámci výukového programu, inspirovaného stejnojmennou knihou autorky Jennifer Ackerman ukážeme studentům, že slovní spojení: „ptačí mozeček“, dokáže být skutečnou poklonou. Naučíme se nejběžnější druhy ptáků, které můžeme kolem sebe vidět a snad i poznat podle zpěvu v krajině.

Výstupy

Žák:

 • Dokáže popsat rozeznat a určit hlavní druhy ptactva kolem nás
 • Umí pracovat s obrázkovým klíčem a určovat dle něj jednotlivé druhy ptáků
 • Dokáže určit některé druhy ptáků dle jejich zpěvu
 • Zná složité procesy uchovávání potravy ptáků
 • Dokáže popsat díky čemu se ptáci orientují v neznámém terénu
 • Umí spolupracovat v konkurenčním prostředí

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova (cit, vnímání světa kolem nás)
 • Výchova demokratického občana
 • Biologie

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda (biologie)
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a informační technologie

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.