Keramický výukový program na téma "Kytička pro maminku"

MŠ, celoročně, 50 Kč, 60 minut

Cílová skupina:

Délka programu: 60 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: celoročně, Keramická dílna v zámku, Mírové náměstí 11

Program

 1. Seznámení – představení lektora, představení dětí – cedulky se jmény;
 2. Propracování hlíny – seznámení s hlínou, propracování hlíny – mačkání, společné “bubnování“ – vytvoření placičky z hlíny;
 3. Základy práce s hlínou – ukázka výrobku, který budou žáci tvořit, ukázka postupu při vyrábění, rozdání nástrojů;
 4. Samotné tvoření výrobku – příprava – vykrájení malých srdíček, koleček, kytiček z plátu hlíny, rozdání plátu hlíny – podklad ve tvaru velkého srdíčka, kolečka. Lepení malých srdíček, koleček, kytiček na podklad, do tvaru kytice květin. Výrobek žáci natřou barevnými engobami a nechají ho vyschnout. Výstupem je srdíčko poseté květy;
 5. Úklid nástrojů a pracovního místa;
 6. Vyhodnocení – zpětná vazba.

Výrobky se budou nechávat vypálit. Vyzvednutí za cca 3 týdny.

Výstupy

Žák

 • dokáže spojovat různé díly z hlíny
 • ví jakou sílu vynaložit na zpracování hlíny
 • pozná různé barvy engob (barevné hlíny)
 • vyrobí si výrobek, který si nabarví engobami a po vypálení odnese domů

Zařazení dle RVP

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence pracovní
 • kompetence sociální a personální
 • rozvoj jemné motoriky
 • podpoření vlastního pohledu na svět

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.