Bakterie,nepřátelé i pomocníci

6. - 9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ, říjen - únor, 50 Kč

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ, 1. –2. roč. SŠ / prima – sexta ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 120 minut

Cena: 50 Kč/žák

Program probíhá: říjen – únor, uvnitř v Envicentru PROUD

Anotace

Žáci se seznámí se stavbou buňky, životním cyklem a rolí bakterií v ekosystémech i významem bakterií pro člověka (potravinářství, zdravotnictví…). Diskutují o pozitivní i negativní úloze bakterií nejen v lidském těle. V laboratoři si vyzkouší přípravu preparátu, techniku barvení mikroorganismů (ZŠ barvení safraninem/tuší, SŠ Grammovo barvení) a práci s mikroskopem. Díky imerzním objektivům budou při velkém zvětšení pozorovat vlastní bakterie ve vzorku ze zubního plaku.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Žák:

 • popíše stavbu bakteriální buňky
 • vlastními slovy popíše životní cyklus bakterií
 • vysvětlí, jak v lidském těle probíhá množení bakterií a jejich boj s imunitním systémem
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady prospěšného působení bakterií (v přírodě i pro člověka)
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady negativního působení bakterií (v přírodě i pro člověka)
 • samostatně vytvoří a obarví mikroskopický preparát
 • ovládá mikroskop a pozoruje objekty pomocí imerzního objektivu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní