Bakterie

6. - 9. roč. ZŠ, 1. - 2. roč. SŠ, říjen - únor, 70 Kč

Cílová skupina: 6. – 9. roč. ZŠ, 1. – 2. roč. SŠ

Délka programu: 120 minut

Počet účastníků: 15–30

Místo a typ programu: Envicentrum PROUD (uvnitř)

Program probíhá: říjen – únor

Cena: 70 Kč

Anotace

V badatelské učebně si žáci vyzkouší přípravu preparátu, techniku barvení mikroorganismů (ZŠ barvení safraninem/tuší, SŠ Grammovo barvení) a práci s mikroskopem. Díky imerzním objektivům budou při 1000násobném zvětšení moci pozorovat vlastní bakterie ve vzorku ze zubního plaku.

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Žák:

 • popíše stavbu bakteriální buňky
 • vlastními slovy popíše životní cyklus bakterií
 • vysvětlí, jak v lidském těle probíhá množení bakterií a jejich boj s imunitním systémem
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady prospěšného působení bakterií (v přírodě i pro člověka)
 • vyjmenuje alespoň 3 příklady negativního působení bakterií (v přírodě i pro člověka)
 • samostatně vytvoří a obarví mikroskopický preparát
 • ovládá mikroskop a pozoruje objekty pomocí imerzního objektivu

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda (Biologie, Chemie)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní