Ekostopa

Poznej svou ekostopu a staň se tím, kdo pomůže planetě.

cílová skupina: 6.-9. ročník ZŠ (i smíšené kolektivy)

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 4 dny

program probíhá: prosinec – únor, v budově PROUDu i v terénu

Anotace

Téma ekologické stopy člověka je jedním z ústředních témat pro zachování života na planetě Zemi. Každý z nás se ve větší či menší míře podílí na čerpání zdrojů, bez kterých by život na Zemi tak, jak jej známe, nemohl existovat. V rámci tohoto programu se účastníci dozvědí, jak moc svým životním stylem planetu zatěžují i jaké hlavní oblasti běžné činnosti člověka mohou sami ovlivnit tak, aby přírodě a planetě pomohli, aniž by se tím snížila kvalita jejich života. V rámci programu na účastníky čeká i tematicky zaměřená noční hra.

Obsah

Program provede účastníky tématy ekologické stopy a trvalé udržitelnosti. Formou simulačních a dalších her se naučí jakým způsobem je v současné době zacházeno s neobnovitelnými zdroji, ale i úskalí zdrojů obnovitelných. Zjistí, co vše kolem nás je vyrobeno z plastu a naučí se základy kvalitní odborné argumentace tak, aby se mohl sami efektivně podílet na udržitelném životě lidí na Zemi. Na žáky čekají kromě her i pokusy, veganské vaření, anebo třeba výpočet vlastní ekologické stopy. Samozřejmostí je diskotéka nebo tematicky zaměřená noční bojovka.

Cíl

Schopnost implementace udržitelného životního stylu do v rámci každodenního života.

Výstupy

Žák:

 • Umí vysvětlit co je to ekologická stopa
 • Definuje pojem trvalá udržitelnost
 • Zná pojem globální hektar, uhlíková neutralita a další důležité pojmy
 • Ví, kolik globálních hektarů využívá ročně ke svému životu
 • Sám navrhne jaká řešení, která dokáže implementovat ve svém běžném životě
 • Ví kolik energie v ČR je dodáváno na základě využívání fosilních paliv
 • Dokáže koncepčně a strategicky myslet
 • Umí si připravit pokrmy šetrné k životnímu prostředí
 • Ví jak ušetřit velké množství vody
 • Zná problematiku plastů i mikroplastů a umí ji vysvětlit ostatním

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

Ekologie, ekologická stopa, ekostopa, klimatická změna, klima, fosilní paliva, CO2, voda, udržitelnost, trvalá udržitelnost, globální hektar, uhlíková neutralita, energie, plasty, jídlo, domácnost

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.