Dobytí severního pólu

Překonejte sami sebe a užijte si zimní přírodu

cílová skupina: 1.-5. ročník ZŠ (i smíšené kolektivy)

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: prosinec–únor, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Nekonečné sněhové pláně severního pólu již od pradávna lákaly expedice z celého světa. I my se spolu vydáme na jednu takovou expedici. Jako správní polárníci se do oblasti pólu přiblížíme psím spřežením. V průběhu týdne získáme všechny potřebné dovednosti pro zdárný průběh expedice a adaptujeme se na pobyt v zimní přírodě. A jak se nám vše povedlo? To se dozvíte na čtvrteční tiskové konferenci.

Obsah

Kurz ukáže žákům, že ani v zimě příroda úplně nesmí a pod sněhem i na sněhu se děje mnoho zajímavého. V průběhu týdne se žáci připraví na náročnou expedici, jejímž vyvrcholením bude zimní výprava a symbolické dobytí severního pólu.

Mezitím projdou fyzickými testy (hry na postřeh, sílu, vytrvalost…), naučí se spolupracovat a starat se o zvířata, která pojedou na výpravu s nimi. Na cestu si vlastnoručně vyrobí máslo, bylinkový čaj ale i zázračnou léčivou mast.

Naučí se, jak přežít v zimní přírodě a nacvičí se základní polárnické a zálesácké dovednosti jako je střelba z luku, rozdělávání ohně na sněhu, stopování a nebo orientace za pomoci hvězd.

Cíl

Žáci se prostřednictvím příprav na expedici seznámí se zimní přírodou a naučí se v ní pohybovat.

Výstupy

Žák:

 • rozliší 4 základní druhy stromů podle pupenů
 • vyjmenuje 4 typy pobytových znamení
 • vyhledá v terénu stopu zvěře a přiřadí ji ke správnému živočichovi
 • rozpozná a vyjmenuje 3 ptáky, kteří se v zimě vyskytují v české přírodě
 • osvojí si práci s dalekohledem, GPS, tabletem
 • vyjmenuje 3 způsoby jak živočichové přečkávají zimu
 • vyrobí si domácí máslo, čaj a bylinkovou mast
 • otuží se při častém pobytu v zimní přírodě
 • rozvine motorické schopnosti při vyrábění drobných předmětů
 • vyjmenuje 5 základních druhů hospodářských zvířat a vysvětlí jejich význam pro člověka
 • pomocí křesadla rozdělá oheň
 • vytřídí odpad vzniklý při pobytu do správných nádob na separovaný odpad

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

zimní příroda, adaptace zvířat na zimu, pozorování ptáků, péče o hospodářská zvířata, vaření v přírodě, pobytová znamení, zimní spáči