Family workcamp

Dobrovolnické rodiny z celého světa pomáhaly v Přírodovědné stanici v Horažďovicích

Od 11. srpna 2018 hostilo Envicentrum Proud a Přírodovědná stanice v Horažďovicích dobrovolníky z celého světa. "Celkem přijelo 7 rodin, nejvzdálenější účastníci přiletěli až z Taiwanu a Kazachstánu, "uvedla Zuzana Jahnová, vedoucí Envicentra Proud. Jejich hlavní činností byla právě pomoc na našem výukovém statku, krmení zvířat i zvelebování areálu Přírodovědné stanice a tvorba výukových pomůcek, doplnila Katka Trnková z Přírodovědné stanice. Dobrovolnický projekt probíhal pod záštitou neziskové organizace INEX SDA.

Dobrovolníci byli ubytovaní v Envicentru Proud od 11. do 18. srpna. Téměř každý den pracovali 4 až 5 hodin, převážně v Přírodovědné stanici. Během týdne si i sami vařili, podívali se ale i na výlety v okolí Horažďovic, např. hrad Rabí a zříceninu hradu Prácheň. Neohroženě se vrhli do splouvání řeky Otavy. Ve čtvrtek 16. srpna proběhl mezinárodní večer, kdy se setkali s místní komunitou a představili dobrovolnictví jako takové. "Většina našich účastníků už se na dobrovolnických činnostech podílela, teď chtějí podobnou zkušenost předat i svým dětem,"uvedla Kateřina Trnková. Koncept tzv. Family workcampu tedy dobrovolnického projektu pro rodiče s dětmi je poměrně nový a není ve světě tolik rozšířen, jako tradiční 2–3 týdenní projekty pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let.

Tiskový servis: Kateřina Trnková, 777 545 009, Zuzana Jahnová 778 449 919

INEX SDA je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. https://www.inexsda.cz/

Envicentrum PROUD je pobytové středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jihozápadních Čechách, součást Domu dětí a mládeže v Horažďovicích https://www.envicentrum.eu/