Stanice přírodovědců DDM Praha

Výlet chovatelských kroužků a Exo-tery na výstavu živočichů

termín: sobota 9. 3. 2019

cílová skupina: pouze členové Chovatelských kroužků a kroužku Exo-tera při DDM Horažďovice

cena: 200 Kč/os (doprava, vstupné, pojištění)

vedoucí akce: Kateřina Trnková (tel. 777 545 009), Zuzana Jahnová

Srdečně zveme všechny mladé chovatele na jednodenní výlet do Prahy. Navštívíme kolegy ve Stanici přírodovědců při DDM hlavního města Prahy a prohlédneme si výstavu terarijních živočichů „Na skle a ve skle”, kterou v tomto termínu pořádají. Pojeďte se s námi pokochat zástupci žab, ještěrů a hmyzu, pro které není žádný povrch dost hladký a pohyb po skle, stoncích bambusu i listech fíkovníků zvládají jako nic.

Více informací? Stáhněte si propozice k akci nebo kontaktujte vedoucí akce Kateřinu Trnkovou na 777 545 009.

Chcete vyrazit s námi? Stáhněte si přihlášku, kterou je zapotřebí odevzdat vyplněnou, spolu s účastnickým poplatkem (v hotovosti), nejpozději do 12:00 hodin v pátek 22. 2. 2019 v kanceláři DDM na Zámku.