Stanice přírodovědců DDM Praha a výstava Ve skle a na skle

Výlet chovatelských kroužků do Prahy

V sobotu jsme se vypravili s dětmi z chovatelských kroužků do Stanice mladých přírodovědců v Praze. Prohlédli jsme si nejen výstavu Za sklem a ve skle, ale i zázemí tropických skleníků a chovatelských kroužků. Děkujeme lektorům, jmenovitě panu Pavlu Révayovi a paní Lucii Silné za poutavý výklad.