Stalo se: Ozvěny EKOFILMu

Filmové zamyšlení nad současnými problémy naší krajiny

Čtvrtý ročník Ozvěn EKOFILMu v Envicentru PROUD přinesl pořadatelům příjemné překvapení. Na promítání dorazila celá dvacítka účastníků a valná část se pustila do diskuse o současných problémech životního prostředí. Díky diskusi se proto akce nečekané protáhla až do osmé hodiny večerní.

Po shlédnutí krátkého filmu „Kůrovec na Šumavě“ se rozpoutala živá výměna názorů. Diskutéři polemizovali o příčinách a následcích kůrovcové kalamity (nejen na Šumavě), hledali odpovědi na otázky proč se lýkožrout smrkový masivně rozšířil po orkánu Kyril nebo jak reagují na napadení smrky rostoucí v optimálních a stresových podmínkách. Samozřejmě přišlo na přetřes i věčné téma kdy, kde, proč a jestli vůbec kácet napadené stromy. Debata sice nevedla k jednoznačnému závěru, nicméně byla uzavřena konstatováním, že hledání odpovědi na tak komplexní problém je třeba provádět s patřičným nadhledem a s vědomím delšího časového horizontu (proces obnovy lesa prostě může být delší než lidský život).

Snímek „Krajina v tísni“ vyvolal u diváků mírnou skepsi k možnostem jednotlivce ovlivnit problémy tak obrovské a komplikované jako je klimatická změna a s ní související extrémní projevy počasí (povodně/sucho). Přestože existují první vlaštovky na poli uvědomělé péče o krajinu a lokální snahy o obnovu krajinných prvků, který mohou pomoci zvýšit retenční schopnosti naší krajiny a tím i naši připravenost na období sucha, shodli se diskutující na následujícím závěru: prostředky jsou často vynakládány na kompenzaci následků namísto řešení skutečného problému. Alarmující stav zemědělské půdy a voda v krajině nejsou politickými tématy a tak je jim věnována jen minimální pozornost.

Věříme proto, že uvedené snímky i následné diskuse přispěly k odhodlání účastníků Ozvěn EKOFILMu „myslet globálně a jednat lokálně“, jak trefně zakončil filmový večer v Envicentru PROUD jeho zakladatel Tomáš Pollak. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se brzy na viděnou. -ZDT-